Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van

Low Budget Fietsen LBF bij de uitvoering van bestellingen en/of opdrachten die niet

afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven.

Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn

bevestigd door Low Budget Fietsen LBF; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis

tot schriftelijke bevestiging.

Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van zeven werkdagen.

Binnen deze termijn kunt de bestelling zonder opgave van redenen annuleren.

Dit kunt u schriftelijk doen ( een E-mail naar info@lbfietsen.nl is voldoende ) of door de

produkten retour te zenden.

Maar zorg ervoor dat de produkten voldoende gefrankeerd zijn om strafport te voorkomen.

Retourneer de produkten binnen de gestelde termijn aan:

Low Budget Fietsen

Watermolen 15 2986 ER Ridderkerk

Van retourzending uitgesloten

Zijn produkten die gebruikt of zo beschadigd zijn dat ze niet meer te gebruiken of te

verkopen zijn.

Bemiddeling

Al wordt er door Low Budget Fietsen LBF bemiddeld in een aankoop dan dient er bij een

succesvolle poging een bedrag van € 25,00 te worden verrekend.

Deze bemiddelingskosten kunnen door zowel de verkoper als door de koper worden

voldaan.

Fiets in bruikleen

Gedurende de tijd nodig is voor het uitvoeren van een reparatie kan een vervangende

fiets ter beschikking worden gesteld.

In geval van diefstal van de fiets in bruikleen wordt een vast bedrag van € 150,00 in

rekening gebracht.

En in geval van schade worden alle kosten om de fiets in bruikleen in de aangeboden staat

te herstellen eveneens in rekening gebracht.

Totstandkoming van de overeenkomst

Nadat u uw bestelling is verzonden hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot

bestelling van de produkten.

De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de

produkten leveren.

Verkoopvoorwaarden inzien

U kunt onze algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op onze website inzien.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van

gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren.

Als een produkt niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde produkt eveneens

gebreken vertoont kunt de produkten retourneren tegen resistutie van het volledige

aankoopbedrag.

Het is ook mogelijk dat u de produkten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag

retour ontvangt.

Raadpleeg eerst de documentatie bij het produkt voor informatie over de garantie

van de fabrikant.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of

publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit

deze zakelijke relatie onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar

de verkoper is gevestigd.

Aansprakelijkheid

Low Budget Fietsen is niet aansprakelijk voor alle gevolgen die kunnen voortkomen uit

verrichtte reparaties en het zelf monteren van onderdelen/accessoires.

Aanbieder

Low Budget Fietsen

Watermolen 15 2986 ER Ridderkerk

KvK nummer 31772164

Contactpersoon: Hans Betten